Nyíregyháza középfokú oktatási vonzáskörzete

Szerzők

  • Sándor Kókai

Absztrakt

A települések közötti térkapcsolatok feltárásának egyik lehetséges eleme a központi település és vidéke között kialakult vonzáskörzet kutatása, melynek eredményei horizontális és vertikális térkapcsolatokat és térpályákat rajzolnak ki. Az utóbbi évtizedekben a vonzáskörzet-kutatás hazai és nemzetközi relációkban is váltakozó intenzitású, de inkább csökkenő tendenciájú. Mindez csak részben magyarázható a népesség mobilitásának átstrukturálódásával és bővülésével, hiszen e folyamat alapvetően napjainkban is a korábbi térpályákon zajlik. A népesség mozgásának, ezen belül különösen a népesség ingázásának megismerése és leképezése elengedhetetlenül szükséges, gyakorlatilag minden gazdasági ág fejlesztésének egyik legfontosabb előfeltétele. E kontextusban a társadalmi-gazdasági termelés folyamatában kiemelkedő jelentősége van a reális vonzáskörzeti térképek megalkotásának és megismerésének. A vonzáskörzet elemzések hatékonyan segíthetik a telephely-választási, döntés-előkészítési, termelési-szolgáltatói, illetve az ellenőrzési folyamatokat is.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-24

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek