A települések külterülete

  • József Becsei

Absztrakt

A külterület településföldrajzi vizsgálata esetén magából a fogalomból kell kiindulnunk. A köznyelvben a külterület a település külsősége, a határ, „kint a tanyán”, stb. A településföldrajz, de más tudományszakok is használják és megfogalmazzák a külterület mibenlétét. A külterület legáltalánosabban jogi kategória.  A 321/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 1. § 6. pontja szerint: A külterület egy település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része.   A magyar nyelv értelmező szótára szerint: külterület főnév a város központjától távol eső, de még a város területéhez tartozó, rendszerint ritkábban beépített terület, városrész; kültelek (Bárczi - Országh 2016)

Megjelent
2020-05-22
Folyóiratszám
Rovat
Cikkek