BESZÁMOLÓ CSÉBI MÁRK DOKTORI VÉDÉSÉNEK NYILVÁNOS VITÁJÁRÓL

Szerzők

  • Blanka Vanyúr

Absztrakt

Csébi Márk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem geográfus szakán szerzett
diplomát terület-és településfejlesztés szakirányon, majd doktori tanulmányait
az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájának Földrajz-Meteorológia Doktori
Programjában végezte. Örömmel számolok be arról, hogy 2021. február 15-én
sikeresen megvédte „Az életminőség változásai Budapesten a XXI. század elején”
című doktori értekezését. A védés sajátosságaként említendő, hogy a 2020-tól
fennálló megváltozott életkörülményeknek köszönhetően a hagyományostól
eltérő módon, az online térben zajlott le, melyen jelen volt témavezetője Dr. habil.
Izsák Éva egyetemi docens, opponensei: Dr. habil. Egedy Tamás tudományos
főmunkatárs, egyetemi docens és Dr. Uzzoli Annamária tudományos
főmunkatárs, a bírálóbizottság tagjai, valamint számos kollégája és barátja. A
jelenlévők köszöntését követően a bizottság titkára, Dr. habil. Szalkai Gábor
ismertette a jelölt szakmai önéletrajzát, ezt követően a bizottság elnöke, Dr. habil.
Dúll Andrea DSc felkérte a doktorjelöltet, hogy tizenöt-húsz percben ismertesse
értekezését, kiemelve tudományos eredményeit.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-29

Folyóirat szám

Rovat

Beszámoló