BESZÁMOLÓ DR. DOBAI ATTILA MARCELIÁNPHD VÉDÉSÉRŐL

Szerzők

  • Tibor Lenner

Absztrakt

A földrajztudomány egyike azon tudományterületeknek, amely nem
nélkülözheti a különböző térkategóriák használatát. A tér fogalmát nem
önmagában kell tanulmányoznunk, hanem a vizsgált jelenségek vonzatában,
ugyanis a tér részét képezi a világ meghatározásának. Előszőr is szögezzük le,
hogy a térnek a világ megértésében mindig is meghatározó szerepe volt és van
napjainkban is. Nem meglepő tehát, hogy a modernkor tér kutatásai, valamint a
különbözőtudományosértekezéseka tér fogalmáról,vizsgálatilehetőségeirőlés
értelmezéséről nemcsak a földrajzban, hanem más területeken is egyre
jelentősebb vitákat indukáltak. Másodszor: a térről szóló kortárs elemzésekben
fordulatot hozott az a szemlélet, hogy ma már egyértelműen elválik az ember
által létrehozott, alkotott tér és az attól függetlenül létező természet. Az előbbi
kategória felfogható úgy is, hogy az emberi környezetként megjelenő teret az
emberi tevékenység hozza létre. Így az ember a tevékenysége révén éli meg a
teret. Dobai Attila - okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész, jogász - a
vizsgálódásaiban pontosan a térnek és embernek ezt a kapcsolatát helyezte a
középpontba. Témájának a szakrális teret, mint tértípus bemutatását választotta
Budapest városi terében található felekezeti közösségeken keresztül. Kutatási
eredményeit„A szakrális tér dimenziói.Budapestszakrális térszerkezeténekegyes
aspektusai” címmel foglalta össze doktori értekezésében.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-29

Folyóirat szám

Rovat

Beszámoló