GYŐR HATÓTERE ÉS KÖRNYEZETÉNEK SZUBCENTRUMAI

  • Irén Szörényiné Kukorelli

Absztrakt

A Széchenyi István Egyetem 2012-ben elnyerte a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV azonosító számú pályázatot. A témája Győr, mint járműipari központ működésének, fejlődésének és kiterjedésének vizsgálata. A kutatási projekt keretében az volt a feladatatunk, hogy Győr hatásterét lehatároljuk, ami kiterjedtebb, és komplexebb, mint a város agglomerációjának a határa. A kutatás célja az volt, hogy mind elméleti, mind empirikus úton kísérletet tegyünk Győr, mint növekedési központ hatásterének, belső szerkezetének, kapcsolódási pontjainak meghatározására, továbbá bizonyítsuk a város hatóterén belül létező és kialakuló mikroterek hálózatát.

Az egyik irány Észak-dunántúli városok gravitációs tereinek a meghatározása volt, benne Győr gravitációs terének definiálása, és kiterjedtségének elemzése.  A vizsgálatba a régió kisebb városait, sőt falusias, de ipari szereppel bíró kisközpontjait is bevontuk, hogy meghatározva gravitációs zónáikat, választ adjunk arra, hogy Győr, mint ipari központ gravitációs terében milyen kisebb gravitációs terek rajzolódnak ki. A másik módszer primer adatok elemzésén alapul, kérdőív információit feldolgozva a települések közötti funkcionális kapcsolatok irányultságát elemeztük térkapcsolat analízis segítségével. Az eredmények megmutatják Győr különböző (gazdasági, szolgáltatási) hatóterületeit és a térség szubcentrumait is.

Megjelent
2022-01-10
Rovat
Cikkek