Linguïstisch transfer in het gebruik van vaste preposities bij Hongaarstalige NVT-leerders

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33934/initium.2021.3.11

Kulcsszavak:

nyelvtanulás, lexikon, prepozíció, transzfer, interferencia, taalverwerving, lexicon, prepositie, transfer, interferentie

Absztrakt

Vaste preposities zijn vaak cruciaal bij het verwerven van de lexicon van een vreemde taal. Bij deze werkstuk neem ik het gebruik van vaste preposities van Hongaarstalige NVT-leerders onder de loep, met speciale aandacht voor de transfer of interferentie vanuit hun moedertaal en hun eerste vreemde taal, het Engels. De doel van het werkstuk is om te bepalen, welke taal een groter invloed toont op de verwerving van Nederlandse preposities. Hiervoor wordt een gap-fill test gehanteerd in vorm van een online enquête, waarin de missende preposities moeten ingevuld worden. Na de analyse van alle antwoorden lijkt de algemeen interferentie en transfer groter vanuit het Engels, hoewel als uitsluitend de juiste antwoorden worden bestudeert, stijgt de invloed van het Hongaars. Op basis hiervan lijkt het typologische nabijheid een belangrijke factor bij de verwerving van vaste preposities, terwijl de moedertaal een faciliterend effect zou hebben.

Az idegennyelvi lexikon elsajátításának folyamatában sok esetben meghatározók a lexémákhoz kapcsolódó prepozíciós vonzatok. Jelen dolgozatban a magyar anyanyelvű holland mint idegennyelv tanulók nyelvhasználatát vizsgálom a prepozíciós vonzatok terén, különös tekintettel az anyanyelvükből vagy az első idegennyelvből, az angolból eredeztethető lehetséges interferenciára vagy nyelvi transzferre. Dolgozatom célja meghatározni, a két beszélt nyelv közül melyik lehet nagyobb hatással a holland prepozíciók használatára. Ehhez egy online kérdőív formájában kitölthető teszttel vizsgálódtam, és a résztvevők mondatokat egészítettek ki, amelyekben a perpozíciók hiányoztak. Az összes beérkezett válasz elemzése után az általános interferencia vagy transzfer nagyobb mértékben volt megfigyelhető az angol nyelv irányából. Ha azonban a kizárólag helyesen megadott prepozíciókat figyeljük meg, a magyar nyelv hatása jobban megfigyelhető. Az eredmények alapján a tipológiai hasonlóság jelentős tényezőnek tűnik a vonzatok elsajátításában, az anyanyelvnek viszont facilitáló hatást tulajdoníthatunk.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-24

Hogyan kell idézni

Bence. 2021. „Linguïstisch Transfer in Het Gebruik Van Vaste Preposities Bij Hongaarstalige NVT-Leerders”. Initium, sz. 3 (november):231-54. https://doi.org/10.33934/initium.2021.3.11.

Folyóirat szám

Rovat

Néderlandisztika