Forgács, G. (2014) „Az érvelések retorikai és dialektikai dimenziói a pragma-dialektikában”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), o. 129–137. doi: 10.54310/Elpis.2014.2.11.