Tánczos, P. (2014) „Rajongás, elmeél és virtus. A német koraromantika polemikus »Schäftesbury«-interpretációja”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), o. 43–53. doi: 10.54310/Elpis.2014.2.4.