Tánczos, P. (2014). Rajongás, elmeél és virtus. A német koraromantika polemikus „Schäftesbury”-interpretációja. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), 43–53. https://doi.org/10.54310/Elpis.2014.2.4