Szerkesztőbizottság

Szerkesztőség (A szerkesztők bemutatkozása.)

   Kokas Károly, Parádi Andrea

   Rovatvezetők:
   Tanulmányok: Kiss Margit
   Műhely: Péter Róbert
   Kritika: Almási Zsolt
   Labor: Mártonfi Attila

   Felelős szerkesztő: Maróthy Szilvia

Tanácsadó testület:
Bartók István, Fazekas István, Golden Dániel, Horváth Iván,
Pakó Gábor, Pap Balázs, Sass Bálint, Seláf Levente

Olvasószerkesztő: Bucsics Katalin

Korábbi munkatársaink:
Bartók Zsófia Ágnes: szerkesztő, rovatvezető
Fodor János: szerkesztő
Labádi Gergely: szerkesztő, rovatvezető
✝Orlovszky Géza: tanácsadó testület

Kiadja a Bakonyi Géza Alapítvány:
címe: 6722 Szeged, Ady tér 10.

és az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke.

Levelezési cím: Digitális Bölcsészet folyóirat, ELTE BTK Régi Magyar irodalom Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

 

ISSN 2630-9696

DOI 10.31400/dh-hun

 

A folyóiratot az ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT) és az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) archiválja. Biztatjuk a szerzőket, olvasókat és a könyvtárakat, hogy az általuk elért, kezelt repozitóriumban is helyezzenek el másolatot folyóiratunk számaiból a CC-BY-NC-SA 4.0 licenc keretei között.

Folyóiratunk a Directory of Open Access Journals (DOAJ) adatbázisában is megtalálható: https://doaj.org/toc/2630-9696

A folyóirat szerepel az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály, Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság által jóváhagyott tudományos és lektorált folyóiratok listáján. A lista innen tölthető le.

MTMT azonosító: 10088858, MTMT link: https://www.mtmt.hu/digitlis-blcsszet

NMHH által bejegyzett folyóirat.

Folyóiratunkat az ELTE Folyóiratfejlesztési Alapja támogatta a 2022/23-as évben.