Információk

A Folia Archaeologica a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Évkönyve. Célja, hogy az Intézetben folyó tudományos kutatások eredményeit bemutassa a hazai és nemzetközi közvélemény számára. A kötet egyúttal az NRI rendszeresen megjelenő Évkönyve is, amely részletesen bemutatja az adott évi tevékenységét.

A Folia Archaeologica tartalmilag két nagyobb egységre oszlik. A kötet első fele magyar és idegennyelvű, klasszikus, elemző, értekező jellegű tanulmányokat tartalmaz, folytatva ezzel a folyóirat hagyományait. A második része pedig az NRI adott évi tevékenységét mutatja be, a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó beszámolóktól kezdve az intézmény tudományos, közművelődési tevékenységén át a gyűjteményfejlesztésig.

Ennek megfelelően a következő tartalmi egyégekhez várjuk a kéziratokat 2024. augusztus 31-ig:

  1. Tanulmányok: magyar vagy angol nyelven (a fordítást a szerkesztőség biztosítja)
  2. Kisebb közlemények: magyar vagy angol nyelven
  3. Könyvismertetések, recenziók
  4. Nekrológok
  5. Beszámolók az NRI 2023. évi tevékenységéről

A kéziratokkal és leadásukkal kapcsolatban Szalontai Csaba ad tájékoztatót.

Aktuális szám

szám 58 (2024): Folia Archaeologica 58
					##issue.viewIssueIdentification##

A Folia Archaeologica a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti évkönyve, mely 1938 óta jelenik meg. Célja a múzeumban folyó tudományos kutatások eredményeinek bemutatása a hazai és nemzetközi közvélemény számára. A kötetek második része a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet adott évi tevékenységét mutatja be. 

 

Megjelent: 2024-05-27

Teljes szám

Előszó

Tanulmányok

Az összes folyóiratszám megtekintése