Farkas, T. (2020). Nevek, névterek, névadatbázisok – névkutatói megközelítésben. Gondolatok és észrevételek a Nemzeti Névtér programjának kapcsán. Hagyományok és kihívások, 125–144. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.125