A digitális átállás könyvtári aspektusai a nemzetközi trendek tükrében

Szerzők

  • Tünde Lengyelné Molnár

DOI:

https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.63

Absztrakt

A jelenleg zajló 4. ipari forradalom jelentős mértékben átalakítja a társadalom működését. Átalakul a munkaerőpiac: jelentős számú szakma tűnik el és újak jelennek meg, valamint megváltoznak a munkavállalóktól elvárt képességek is. A társadalomnak szüksége van olyan intézményekre, amelyek segítik a felkészülést a kihívásokra. Az amerikai lakosság a könyvtáraktól várja a 4. ipari forradalom hatására elterjedő új technológiai eszközök használatára való felkészítést, valamint a digitáliskompetencia-szint fejlesztését. A társadalmi elváráson túl a nemzetközi stratégiák, valamint a tanulási környezetben bekövetkező változások új szerepköröket jelentenek a könyvtárak számára. Egy 21. századi könyvtárnak a hagyományos könyvtári funkciók ellátásán túl:
• digitális oktatási központként,
• tanulási környezetként, valamint
• online oktatási színtérként is funkcionálnia kell.
Tanulmányomban a nemzetközi stratégiák figyelembevételével mutatom be ezek létjogosultságát.

The current Fourth Industrial Revolution radically changes society in the 21st century. Several professions and trades disappear and new ones emerge on the labour market while the skills required of employees have changed as well. Hence the need for institutions capable of preparing people to face such challenges becomes pressing. In the United States libraries are expected to train the population for the use of technological devices introduced during the Fourth Industrial Revolution along with improving their respective digital competence levels. Furthermore, various international strategies and the changing learning environment bring about new tasks for libraries. Thus in the 21st century, in addition to their traditional functions, libraries have to become
• digital education centres
• learning environments
• on-line educational spaces.
My essay explores the reasons for and the results brought about by these changing expectations, taking the relevant international strategies into consideration.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-14

Hogyan kell idézni

Lengyelné Molnár, T. (2020). A digitális átállás könyvtári aspektusai a nemzetközi trendek tükrében. Hagyományok és kihívások, 63–78. https://doi.org/10.21862/HagyKihiv_2019.63

Folyóirat szám

Rovat

Könyvtáros kompetenciák a 21. században