Engelbrecht, W. (2021) “Wat zegt het voorzetsel? Over het voorzetsel in het voorzetselvoorwerp”, FILOGI, 2(1). doi: 10.37588/filogi.2021.2.860.