(1)
Engelbrecht, W. Wat Zegt Het Voorzetsel? Over Het Voorzetsel in Het Voorzetselvoorwerp. filogi 2021, 2.