Tóth, G. „A Kanti Én-Fogalom Heideggeri interpretációja”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 6, sz. 2, 2012. október, o. 67-81, doi:10.54310/Elpis.2012.2.5.