Csuka, B. „Esztétika törésvonalakban – Francis Hutcheson esztétikai elméletének Belső feszültségei”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 8, sz. 2, 2014. október, o. 175-86, doi:10.54310/Elpis.2014.2.15.