Paár, T. „Diskurzusdeficit: (Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet. Előadások és Vitairatok 1986–1998)”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 10, sz. 2, 2017. október, o. 211-8, doi:10.54310/Elpis.2017.2.15.