Guba, Ágoston. „Az alsóbb- és a felsőbbrendű lélek problémái Az Enneaszokban”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 13, sz. 1, 2020. április, o. 97-110, doi:10.54310/Elpis.2020.1.8.