Kicsák, L. „»Elmélet Vs. Gyakorlat« a performativitás felől. Adalékok a Praxis-vitához: (Az ötödik válasz a Praxis-vitában.)”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 14, sz. 1, 2021. április, o. 135-44, doi:10.54310/Elpis.2021.1.9.