Smrcz, Ádám. „A filozófia Mint Hermész Triszmegisztoszhoz írt lábjegyzet: (Szakács Péter: Giordano Bruno Ars poeticája Az exaltációtan tükrében)”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 15, sz. 1-2., 2022. október, o. 161-6, doi:10.54310/Elpis.2022.1.12.