Kapelner, Z. „Lukács és a Forradalmi reálpolitika”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, köt. 16, sz. 1., 2023. október, o. 73-87, doi:10.54310/Elpis.2023.1.6.