[1]
G. Tóth, „A kanti Én-fogalom heideggeri interpretációja”, Elpis, köt. 6, sz. 2, o. 67–81, okt. 2012.