[1]
Ádám Smrcz, „A filozófia mint Hermész Triszmegisztoszhoz írt lábjegyzet: (Szakács Péter: Giordano Bruno ars poeticája az exaltációtan tükrében)”, Elpis, köt. 15, sz. 1-2, o. 161–166, okt. 2022.