Szalai, M. (2023) „A hallgatólagos tudás és a marxi kommunizmuskép”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(2), o. 87–98. doi: 10.54310/Elpis.2023.2.7.