Tóth, G. (2012) „A kanti Én-fogalom heideggeri interpretációja”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 6(2), o. 67–81. doi: 10.54310/Elpis.2012.2.5.