Csuka, B. (2014) „Esztétika törésvonalakban – Francis Hutcheson esztétikai elméletének belső feszültségei”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 8(2), o. 175–186. doi: 10.54310/Elpis.2014.2.15.