Paár, T. (2017) „Diskurzusdeficit: (Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet. Előadások és vitairatok 1986–1998)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), o. 211–218. doi: 10.54310/Elpis.2017.2.15.