Hankovszky, T. (2017) „»A filozófus csak Jánossal tud közösséget vállalni.« Fichte a páli és a jánosi kereszténység különbségéről”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), o. 87–100. doi: 10.54310/Elpis.2017.2.6.