Schwendtner, T. (2019) „Husserl kontextuális igazságfogalma: (Marosán Bence: Kontextus és fenomén I. Igazság, evidencia és tapasztalat Edmund Husserl munkásságában)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 12(1), o. 141–147. doi: 10.54310/Elpis.2019.1.9.