Guba, Ágoston (2020) „Az alsóbb- és a felsőbbrendű lélek problémái az Enneaszokban”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), o. 97–110. doi: 10.54310/Elpis.2020.1.8.