Kicsák, L. (2021) „»Elmélet vs. gyakorlat« a performativitás felől. Adalékok a praxis-vitához: (Az ötödik válasz a praxis-vitában.)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 14(1), o. 135–144. doi: 10.54310/Elpis.2021.1.9.