Pöntör, J. (2021) „A szkepticizmus mint irracionalizmus: egy nem öncáfoló radikális szkepticizmus vázlata. Válasz Paár Tamásnak”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 14(2), o. 103–110. doi: 10.54310/Elpis.2021.2.7.