Hangai, A. (2022) „Milyen volt a »testtel működő elme«? (Laki János: A megtestesült elme a filozófia történetében)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), o. 177–182. doi: 10.54310/Elpis.2022.1.14.