Smrcz, Ádám (2022) „A filozófia mint Hermész Triszmegisztoszhoz írt lábjegyzet: (Szakács Péter: Giordano Bruno ars poeticája az exaltációtan tükrében)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), o. 161–166. doi: 10.54310/Elpis.2022.1.12.