Tóth, Z. V. (2022) „A középkori filozófia magyar szelleme: (Borbély Gábor – Schmal Dániel: Skolasztikus filozófiai szöveggyűjtemény)”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), o. 153–159. doi: 10.54310/Elpis.2022.1.11.