Ropolyi, L. (2023) „Lukács természet- és tudományfelfogásának összefüggései”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), o. 125–138. doi: 10.54310/Elpis.2023.1.9.