Kapelner, Z. (2023) „Lukács és a forradalmi reálpolitika”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), o. 73–87. doi: 10.54310/Elpis.2023.1.6.