Csányi, G. (2023) „Eldologiasodás a Globális Társadalmi Gyárban. Lukács jelentősége a kapitalizmus globális szemléletében”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), o. 57–71. doi: 10.54310/Elpis.2023.1.5.