Erőss, R. (2023) „Az élet megformálásának kísérletei Lukács György fiatalkori esszéiben”, Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), o. 11–27. doi: 10.54310/Elpis.2023.1.2.