Paár, Tamás. 2017. „Diskurzusdeficit: (Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet. Előadások és Vitairatok 1986–1998)”. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat 10 (2):211-18. https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.15.