Tóth, G. (2012). A kanti Én-fogalom heideggeri interpretációja. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 6(2), 67–81. https://doi.org/10.54310/Elpis.2012.2.5