Paár, T. (2017). Diskurzusdeficit: (Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet. Előadások és vitairatok 1986–1998). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), 211–218. https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.15