Guba, Ágoston. (2020). Az alsóbb- és a felsőbbrendű lélek problémái az Enneaszokban. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 13(1), 97–110. https://doi.org/10.54310/Elpis.2020.1.8