Kicsák, L. (2021). „Elmélet vs. gyakorlat” a performativitás felől. Adalékok a praxis-vitához: (Az ötödik válasz a praxis-vitában.). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 14(1), 135–144. https://doi.org/10.54310/Elpis.2021.1.9