Smrcz, Ádám. (2022). A filozófia mint Hermész Triszmegisztoszhoz írt lábjegyzet: (Szakács Péter: Giordano Bruno ars poeticája az exaltációtan tükrében). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), 161–166. https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.12