Tóth, Z. V. (2022). A középkori filozófia magyar szelleme: (Borbély Gábor – Schmal Dániel: Skolasztikus filozófiai szöveggyűjtemény). Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 15(1-2.), 153–159. https://doi.org/10.54310/Elpis.2022.1.11