Kapelner, Z. (2023). Lukács és a forradalmi reálpolitika. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 73–87. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.6