Erőss, R. (2023). Az élet megformálásának kísérletei Lukács György fiatalkori esszéiben. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 11–27. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.2