[1]
Tóth, G. 2012. A kanti Én-fogalom heideggeri interpretációja. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat. 6, 2 (okt. 2012), 67–81. DOI:https://doi.org/10.54310/Elpis.2012.2.5.